CITES Toplantısı İzmir'de Yapıldı...

Eylül 20, 2013

“Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Dördüncü Eğitim Programı”İzmir- Çeşme’de yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Müktesebatına uyum sürecinde IPA Programının 1. Bileşeni kapsamında Bakanlığımız tarafındanhazırlanmış olan “Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” konulu Twinning(Eşleştirme) Projesi kapsamında; CITES uygulamaları konusunda Dördüncü Eğitim Programı; 04-08 Şubat 2013 tarihleriarasında İzmir-Çeşme’de düzenlenmiştir.

Programın açılışı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Lideri Sn. Sabri KİRİŞtarafından yapılmış ve projenin amacı, önemi ve AB Müzakere sürecindeki doğa koruma konuları hakkında bilgi verildikten sonrabu projeye neden ihtiyaç duyulduğu, boşlukları nasıl dolduracağı, işlevi ve kapsamı hakkında da ayrıntılı bilgi verilmiştir. Dahasonra 4. Bölge Müdürü Sn. Rahmi BAYRAK tarafından bölgelerindeki CITES uygulamaları ve genel çalışmalar hakkında bilgiverilmiştir.

Ardından program kapsamında; CITES Belgesi düzenlenmesi ile ilgili prosedür ve uygulamalar, Yönetim Otoritesi,Bilimsel Otorite ve Yaptırım Otoritelerinin görevleri, CITES Ek Listelerinde yer alan hayvan ve bitki türleri, türlere ait örneklerintanımlanması için Uygulamalı eğitim, vb. konularında İspanyol uzmanlar tarafından ayrıntılı bilgi verilmiştir. Program, çeşitlieğitim materyalleri kullanılarak uygulama kısmı ile desteklenmiştir. Eğitim materyali olarak, fildişi, mercan, timsah ve yılanderisinden elde edilen ürünler gibi çeşitli malzemeler kullanılmış ve tür tanımlamayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Katılımcılargruplara ayrılarak; uygulamalı olarak yolcu arama, tür ve örnek tanımlama çalışmaları yapmışlardır. Böylece özellikle Gümrüknoktalarındaki kontrollerde türlerin ayrımı açısından verimlilik arttırılarak, kaçakçılığın önlenmesine de katkı sağlanmasıamaçlanmıştır. Ayrıca CITES izin belgelerinin düzenlenmesiyle ilgili AB uygulamaları anlatılarak, bu konuda çalışan Yönetim veYaptırım Mercii katılımcılarıyla deneyimler paylaşılmıştır. Toplantının sonunda; katılımcılara sertifikaları verilmiştir.Bu eğitim programında katılımcıların çoğu ticaretin kontrolünü sağlayan; CITES Yaptırım Otoriteleri (Gümrük ve TicaretBakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı)’dır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndanGümrük Muayene ve Muhafaza Memurlarına ilaveten, 10 Gümrük Müdürü de katılım sağlamıştır. İçişleri Bakanlığı Emniyet GenelMüdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan sorumlu olarak Komiser Ahmet DUYAN katılımsağlamıştır. Ayrıca İnterpol Dairesi Başkanlığı’ndan ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan da katılımcılar yer almıştır. ToplantıyaDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden; Şube Müdürü V. Gökhan SEYHAN ve Veteriner Hekim Dr. Serap YILMAZ;4. Bölge Müdürlüğü temsilcileri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri de katılım sağlamışlardır.