CITES Toplantısı Rize'de Yapıldı...

Eylül 20, 2013

BAŞLIK: “Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında; BeşinciEğitim Programı; 06-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Rize’de düzenlenmiştir:Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 22 Aralık 1996yılında ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin amacı, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını ve gelecek nesillere aktarımınısağlamak amacıyla, sürdürülebilir kullanımını temin etmek için, Sözleşme ekinde yer alan türlerin uluslararası ticaretinin belirliesaslar çerçevesinde yapılmasını sağlamaktır.

Avrupa Birliği (AB) Müktesebatına uyum sürecinde IPA Programının 1. Bileşeni kapsamında Bakanlığımız tarafından hazırlanmışolan“Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” konulu Twinning (Eşleştirme) Projesikapsamında; CITES uygulamaları konusunda Beşinci Eğitim Programı; 06-10Mayıs 2013 tarihleri arasında Rize’dedüzenlenmiştir.

Programın açılışı; Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Mustafa BULUTtarafından yapılarak bölgefaaliyetleriyle ilgili kısa bilgi verilmiştir. Ardındanİspanya tarafının Proje Lideri Mercedes LASSO LİCERAS tarafındanprojeyle ilgili genel bilgi verilmiştir. Daha sonraDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı ve Proje LideriSn. Sabri KİRİŞprojenin amacı, önemi ve AB Müzakere sürecindeki doğa koruma konuları hakkında bilgi verildikten sonra buprojeye neden ihtiyaç duyulduğu, boşlukları nasıl dolduracağı, fonksiyonu ve kapsamı hakkında da ayrıntılı bilgi verilmiştir veRize Valisi Sn. Nurullah ÇAKIR tarafından yapılan konuşmanın ardından eğitim programına geçilmiştir. Açılışa Rize Valisininyanısıra, Rize İl Jandarma Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü de katılım sağlamışlardır.Eğitim Programı kapsamında; CITES Belgesi düzenlenmesi ile ilgili prosedür ve uygulamalar, Yönetim Otoritesi, Bilimsel Otoriteve Yaptırım Otoritelerinin görevleri, CITES Ek Listelerinde yer alan hayvan ve bitki türleri, türlere ait örneklerin tanımlanması içinUygulamalı eğitim, vb. konularında İspanyol uzmanlar tarafından ayrıntılı bilgi verilmiştir. Program, çeşitli eğitim materyallerikullanılarak uygulama kısmı ile desteklenmiştir. Eğitim materyali olarak, fildişi, mercan, timsah ve yılan derisinden elde edilenürünler gibi çeşitli malzemeler kullanılmış ve tür tanımlamayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Böylece özellikle Gümrüknoktalarındaki kontrollerde türlerin ayrımı açısından verimlilik arttırılarak, kaçakçılığın önlenmesine de katkı sağlanmasıamaçlanmıştır. Ayrıca CITES izin belgelerinin düzenlenmesiyle ilgili AB uygulamaları anlatılarak, bu konuda çalışan Yönetim veYaptırım Mercii katılımcılarıyla deneyimler paylaşılmıştır. Katılımcılar gruplara ayrılarak; uygulamalı olarak yolcu arama, tür veörnek tanımlama çalışmaları yapmışlardır. Böylece özellikle Gümrük noktalarındaki kontrollerde türlerin ayrımı açısından verimlilikarttırılarak, kaçakçılığın önlenmesine de katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu uygulamalı çalışma kapsamında; bavul ve yolcuarama ve CITES İzin Belgesi kontrolü konusunda da katılımcılarla birlikte genel bir değerlendirme yapılmıştır. Toplantınınsonunda; katılımcılara sertifikaları verilmiştir. Toplantıya Doğa Koruma ve Milli ParklarGenel Müdürlüğü’nden; Genel MüdürYardımcısı ve Proje Lideri Sn. Sabri KİRİŞ, Şube Müdürü V. Gökhan SEYHAN ve Veteriner Hekim Dr. Serap YILMAZ; 12. BölgeMüdürlüğü’ndenBölge Müdürü Mustafa BULUT ve Bölge Müdürlüğü temsilcileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Gümrük Muayene ve Gümrük Muhafaza Memurlarına ilaveten bazı Gümrük Müdürleri, İçişleriBakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Jandarma GenelKomutanlığı) ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ndentemsilcilerkatılım sağlamıştır