CITES YAPTIRIM OTORİTELERİ


CITES uygulamalarında yaptırımı sağlayan Otoriteler; Ticaretin kontrolünü sağlayarak kaçakçılığın önlenmesinde görev almaktadırlar. Ekonomi Bakanlığı ise her yıl CITES Tebliği yayınlamaktadır.