CITES YÖNETİM OTORİTELERİ


CITES İzin Belgesi düzenleme yetkisine sahiptirler.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı, (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya illerinin bağlı olduğu Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlükleri ve orman ürünleri için Orman Genel Müdürlüğü) CITES İzin Belgesi düzenleme yetkisine sahiptir.


Koordinasyon :

Yönetmelik kapsamındaki :
  • Hayvan ve bitki türlerinin korunmasına dair alınacak tedbirlerin belirlenmesi
  • Bilgi akışının sağlanması,
  • CITES Sekretaryası, taraf devletler, Yönetim Otoriteleri, Bilimsel Otorite, Yaptırım Otoriteleri ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması,
  • Yıllık ve İki Yıllık raporların hazırlanması konularında;
Ülke içinde sözleşme için odak noktası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)dür. Ülkemiz raporlarını düzenli yolladığı için A Kategorisinde yer almaktadır.