Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında; Altıncı Eğitim Programı; Antalya’da düzenlenmiştir...

Aralık 04, 2013

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 22 Aralık 1996 yılında ülkemizde yürürlüğe girmiştir.

 

Sözleşmenin amacı, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kullanımını temin etmek için, Sözleşme ekinde yer alan türlerin uluslararası ticaretinin belirli esaslar çerçevesinde yapılmasını sağlamaktır.

                       

Avrupa Birliği (AB) Müktesebatına uyum sürecinde IPA Programının 1. Bileşeni kapsamında Bakanlığımız tarafından  hazırlanmış olan “Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” konulu Twinning (Eşleştirme) Projesi kapsamında; CITES uygulamaları konusunda Altıncı Eğitim Programı; 30 Eylül-4 Ekim 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmiştir. Bu eğitim, projenin son eğitimidir.

 

Programın açılışında; Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Adnan YILMAZTÜRK tarafından bölgelerindeki CITES uygulamaları ve genel çalışmalar anlatılmıştır. Ardından İspanya tarafının Proje Lideri Mercedes LASSO LİCERAS tarafından projeyle ilgili genel bilgi verilmiştir. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Lideri Sabri KİRİŞ yaptığı konuşmada; projenin amacı, önemi ve AB Müzakere sürecindeki doğa koruma konularında yapılan çalışmalar, bu projeye neden ihtiyaç duyulduğu, projenin fonksiyonu, amacı ve kapsamı konularında teknik bilgi vermiştir. Antalya Vali Yardımcısı Halil Serdar CEVHEROĞLU tarafından yapılan konuşmanın ardından, eğitim programına geçilmiştir. Eğitim Programı kapsamında; CITES Belgesi düzenlenmesi ile ilgili prosedür ve uygulamalar, Yönetim Otoritesi, Bilimsel Otorite ve Yaptırım Otoritelerinin görevleri, CITES Ek Listelerinde yer alan hayvan ve bitki türleri, türlere ait örneklerin tanımlanması için Uygulamalı eğitim,  vb. konularında İspanyol uzmanlar tarafından ayrıntılı bilgi verilmiştir. Programda çeşitli eğitim materyalleri kullanılarak uygulama çalışmaları da yapılmıştır. Eğitim materyali olarak; fildişi, mercan, timsah ve yılan derisinden elde edilen ürünler gibi çeşitli malzemeler kullanılmış ve tür tanımlamayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Böylece özellikle Gümrük noktalarındaki kontrollerde türlerin ayrımı açısından verimlilik arttırılarak, kaçakçılığın önlenmesine de katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca CITES izin belgelerinin düzenlenmesiyle ilgili AB uygulamaları anlatılarak, bu konuda çalışan Yönetim ve Yaptırım Mercii katılımcılarıyla deneyimler paylaşılmıştır. Katılımcılar gruplara ayrılarak; uygulamalı olarak yolcu arama, tür ve örnek tanımlama çalışmaları yapmışlardır. Böylece özellikle Gümrük noktalarındaki kontrollerde türlerin ayrımı açısından verimlilik arttırılarak, kaçakçılığın önlenmesine de katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu uygulamalı çalışma kapsamında; bavul ve yolcu arama ve CITES İzin Belgesi kontrolü konusunda da katılımcılarla birlikte genel bir değerlendirme yapılmıştır. Toplantının sonunda; katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden; Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Lideri Sabri KİRİŞ ve CITES Proje Ekibinden Şube Müdürü V. Gökhan SEYHAN, Şube Müdürü V. Adem AĞIR, Veteriner Hekim Dr. Serap YILMAZ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra biriminde çalışan teknik elemanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nden Bölge Müdürü Adnan YILMAZTÜRK, Antalya Şube Müdürü Osman YÖNTEM ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’nden teknik elemanlar, Antalya Orman Bölge Müdürü Ali GÖKÇÜL, Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet BAHAR ve Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra biriminde çalışan teknik elemanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra biriminde çalışan teknik elemanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Gümrük Muayene ve Gümrük Muhafaza Memurlarına ilaveten bazı Gümrük Müdürleri de katılım sağlamıştır.