Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında İspanya Staj Programı Gerçekleştirildi...

Aralık 04, 2013

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 22 Aralık 1996 yılında Ülkemizde yürürlüğe girmiştir. CITES Sözleşmesine 178 taraf Ülke bulunmaktadır.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü; CITES Sözleşmesinin Odak Noktasıdır ve Sözleşme Sekretaryası ve ilgili Kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız Yönetim Otoritesi olarak memeli (demiz memelileri hariç), kuşlar ve sürüngenler, iki yaşamlılar ve eklem bacaklılarının canlı, ölü, parça veya türevleri için CITES izinleri vermektedir. Ancak Bakanlığımız, 24.04.2008 tarihinde orman ürünleri dışında belirtilen diğer türler için CITES İzin Belgesi düzenleme yetkisini; Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine devretmiştir. 2012 yılında ithalat, ihracat ve yeniden ihracat olarak toplamda 1575 CITES izin belgesi verilmiş kapsam dışı türler için verilen izinlerle birlikte Bakanlığımıza 1.5 milyon TL gelir elde edilmiştir.

 

Genel Müdürlüğümüz Ülke adına yıllık ve iki yıllık raporları düzenli olarak Sekretaryaya iletmektedir. Ülkemiz düzenli ve başarılı çalışmaları nedeniyle; CITES Sözleşmesi kapsamında A Kategorisinde yer almaktadır. Bu başarının devamlılığını ve biyolojik çeşitliliğimizin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için, AB uygulamalarını yerinde görerek deneyimlerini paylaşmak Ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek büyük önem taşımaktadır. Ayrıca AB adaylığı sürecinde; CITES uygulamaları ile ilgili taahhütlerimizin yerine getirilebilmesi için de uygulamaları yerinde görmek oldukça önemlidir.

 

Genel Müdürlüğümüzce “Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” konulu Eşleştirme (Twinning) Projesi başlatılmış ve çalışmaları devam etmektedir. Bu proje kapsamında; Türkiye CITES ekibi için İspanya’da bir staj programı düzenlenmiştir.

Program kapsamında katılımcılar ikişer kişilik iki gruba ayrılarak ve eş zamanlı olarak iki ayrı bölgede birer hafta çalışmışlar ve daha sonra yer değiştirmişlerdir. Bizzat uygulamalara katılarak; CITES Yönetim, Bilimsel ve Yaptırım Otoritelerinde, Kurtarma Merkezi ve Üretim Merkezlerinde İspanyol uzmanlarla birlikte görev almışlardır.

 

 

Bahsekonu staj eğitiminin Madrid Bölümü kapsamında;

Madrid’de bulunan Yönetim Otoritesi Merkez Ofisi (Ekonomi ve Rekabet Bakanlığı), Barajas Gümrüğü’nde yer alan  CITES Ofisi, Barajas Doğan Üretim Merkezi, CITES Bilimsel Otoritesi, CITES Yaptırım Otoritesi (SEPRONA) ndeki uygulamalara yerinde katılarak bilgi ve deneyimleri paylaşmışlardır.

 Bahsekonu staj eğitiminin Tenerife Bölümü kapsamında ise;

Tenerife’de bulunan CITES Yerel Ofisi, Gümrük Yerel Ofisi,  Gümrük Muayene Merkezi, Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi  (La Tahonilla),  Loro Parque adlı Papağan Üretim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi, Kaktüs Üretim Merkezleri (Canary Cactus ve Succulent Valley) ve Hayvanat Bahçesi (Jungle Park)’ne giderek uygulamalara katılmışlardır.

Bahse konu staj eğitimine ;

Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden CITES Sözleşmesi konusunda çalışan;

 Şube Müdürü V. Gökhan SEYHAN ve Veteriner Hekim Dr. Serap YILMAZ

VI. Bölge Müdürlüğü’nden Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya İl Şube Müdürü                  V. Osman YÖNTEM ve I. Bölge Müdürlüğü’nden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Fatma DANIŞMAN katılım sağlamışlardır. Bahse konu tüm katılımcılar; Ülkemizde CITES uygulamalarında görev almaktadırlar.