Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Çalışmaları

Ekim 24, 2016

 Orman ve Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı, ülke genelinde çeşitli sebeplerle yaralanmış, yaban hayvanlarını tedavi ederek, doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırıyor. Doğaya uyum sağlayamayacak durumda olan bireyler ise uygun hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarına yerleştiriliyor.

Bakanlığımızca kurulan Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezleri Bursa, Şanlıurfa, Mersin illerinde  faaliyetlerine devam etmektedir. Kars, Van ve Çankırı illerinde yeni merkezlerin yapımı tamamlanmıştır. Her Bakanlık Bölge Müdürlüğü bünyesinde bir Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması hedeflenmiştir. 

Yaban hayvanlarının tedavi edilerek tekrar doğaya kazandırılması konusunda, kamu kurum ve kuruluşları,  veteriner fakülteleri ve hayvanat bahçeleri ile imzalanan protokoller çerçevesinde işbirliği sağlanmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce 8 Üniversite, 8 Belediye Başkanlığı ile protokol imzalanmış olup, Kafkas Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği sağlanan kurumlardan bazılarıdır.

2016 yılı Ocak-Eylül ayları arasında 1400 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya kazandırılmıştır.

Bakanlığımız, vatandaşların yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere haber vererek ya da tedavi merkezlerine getirerek yaban hayatını korumak için yapılan çalışmalara katkıda bulunmalarını bekliyor.

    

        

  

 

CITES 17. Taraflar Konferansı (24 Eylül-05 Ekim 2016 /Johannesburg-Güney Afrika):

CITES Sözleşmesi, ülkemizde 22 Aralık 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme kapsamında da “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik”, 27.12.2001 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü; CITES Sözleşmesinin Odak Noktasıdır ve Sözleşme Sekretaryası ve ilgili Kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaktadır. Ayrıca, Bakanlığımız Yönetim Otoritesi olarak memeli (demiz memelileri hariç), kuşlar ve sürüngenler, iki yaşamlılar ve eklem bacaklılarının canlı, ölü, parça veya türevleri için CITES İzin Belgesi düzenlemektedir. Ülkemiz, düzenli ve başarılı çalışmaları nedeniyle Sözleşme nezdinde A Kategorisinde yer almaktadır.

183 ülkenin taraf olduğu CITES Sözleşmesinin Taraflar Konferansı 3 yılda bir yapılmaktadır. Bu toplantılarda bilimsel veriler ışığında ülkeler adına oy kullanılarak, yabani hayvan ve bitki türlerinin nesillerinin sürdürülebilmesi için, popülasyon durumuna göre ticaretine izin verilip verilmemesi konularında kararlar alınmaktadır. Ülkeler, alınan bu kararları bir sonraki taraflar konferansına kadar uygulamakla yükümlüdür. 

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)  17. Taraflar Konferansı; 24 Eylül-05 Ekim 2016 tarihleri arasında, Johannesburg-Güney Afrika’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı; 2 Ana Komite Toplantısı (Komite 1 ve 2) halinde yapılmaktadır. Komite I’de; Aslan, Fil, pangolin, gergedan, makak, gökdoğan, afrika gri papağanı, timsah, geko, iguana, yılan türleri, köpek balığı türleri, kaktüs, palmiye, Afrika gül ağacı, agar ağacı ve zencefil ağacı gibi önemli türlerin populasyon durumu ve nesli tehlikede olup olmadığına bakılarak ticaretine izin verilip verilmeyeceği belirlenmiştir. Elde edilmiş olan bilimsel veriler ışığında Aslan, gergedan, fil, pangolin gibi bazı türler sözleşme  Ek-I listesine alınarak ticareti yasaklanmış, puma, zebra, Madagaskar kurbağası, vatoz, salyangoz, bazı afrika ağaçları ve kaktüsleri Sözleşme Ek-II listesine alınmıştır. Komite II’de ise; yaban hayatı ve yabani bitki ve hayvan türlerinin neslinin devamının sağlanması, ticaretinin kontrolü ve kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken tedbirler, bu konuda Sekretarya ve tarafların yaptığı çalışmalar, idari ve stratejik konular, uygulama çalışmaları, yaptırım alanındaki çalışmalar ,markalamanın önemi, diğer Biyolojik çeşitlilik ile ilgili Sözleşmelerle ve Organizasyonlarla İşbirliği, Daimi, Hayvan ve Bitki Komitesinin çalışmaları, kapasite geliştirme çalışmaları, tür tanımlama ve  DNA analizi çalışmalarının önemi, esaret altında yada suni yolla üretilen türlerin değerlendirilmesi ve kayıt tutmanın önemi, rehber kitaplar, elektronik izin sistemi, INTERPOL ile işbirliği kapsamında yabani türler için yapılan operasyonlar, yakalanan tür ve örneklerin yönetimi  ve finansal konular ele alınmıştır.

Ülkemiz adına bahse konu toplantıya; Ana Yönetim Otoritesi olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden, orman ürünleri için CITES İzin Belgesi düzenleyen Orman Genel Müdürlüğü’nden ve CITES Bilimsel Otoritesi olan TÜBİTAK Başkanlığı’ndan katılım sağlanmıştır.