TÜRE GÖRE BAŞVURULAR
Yönetim Otoriteleri : Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dır.


  • Karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, denizlerde ve iç sularda bulunan bitkilerde dahil su ürünleri ile bunların yumurtaları, deniz memelileri, tüm canlı bitkiler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
  • Kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler, iki yaşamlılar, eklem bacaklılar ve mevcut mevzuatla (a) bendinde belirtilen Yönetim Otoritelerinin görevleri dışında kalan türler için Orman ve Su İşleri Bakanlığı,(Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya illerinin bağlı olduğu Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlükleri ve orman ürünleri için Orman Genel Müdürlüğü)

Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğe, CITES Belgesi düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasında yetkilidir.BAŞVURU NOKTALARIAnkara CITES Lokal Ofisi :


Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
Mustafa DURAN
Tel : +90 (312) 3847325/1616
e-mail :mduran@ormansu.gov.tr


İstanbul CITES Lokal Ofisi :


Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
Fatma DANIŞMAN; Umut KARAOĞLU
Tel : + +90 (212) 262 57 56
e-mail :fdanisman@ormansu.gov.tr; fatmadanisman@gmail.com; ukaraoglu@ormansu.gov.tr; umutkaraoglu@hotmail.com


İzmir CITES Lokal Ofisi :


Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
Ebru TONG
Tel : +90 (232) 369 80 06
e-mail : tongebru@hotmail.com


Antalya CITES Lokal Ofisi :


Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü
Fatma ÖZER
Tel : +90 (242) 335 00 09; +90 (242) 334 55 75
e-mail : fozer@ormansu.gov.tr


Orman Genel Müdürlüğü, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı


Abdülkadir ÖZTÜRK
Tel : +90 (312) 207 7374
e-mail :abdulkadirozturk@ogm.gov.tr


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü


Eskişehir Yolu 9. Km
06530 LODUMLU / ANKARA
Demet AŞÇI; Zuhal ATMACA
Tel : +90 (312) 287 33 60; +90 (312) 286 49 01
Fax : +90 (312) 286 84 51
e-mail : demet.asci@tarim.gov.tr; zuhal.atmaca@tarim.gov.tr


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü


Eskişehir Yolu 9. Km
06530 LODUMLU / ANKARA
Aslı SAKAL ONAY; Necati Cem AKTUZ
Tel : +90 (312) 258 84 33; +90 (312) 258 84 32
Fax : +90 (312) 286 64 42
Email : asli.sakal@tarim.gov.tr; ncem.aktuz@tarim.gov.tr