Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme...

Eylül 26, 2013

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 22 Aralık 1996 yılında ülkemizde yürürlüğe girmiştir.
CITES kapsamında Avrupa Birliği (AB) Müktesebatına uyum sürecinde IPA Programının 1. Bileşeni kapsamında Bakanlığımızın hazırladığı ve yürütücülüğünü yaptığı “Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” konulu Twinning (Eşleştirme) Projesi 21.11.2011 tarihinde başlamış ve 24 ay sürecek olup, Proje Partneri İspanya’dır. Bahse konu bu proje kapsamında CITES uygulamaları konusunda ilk Eğitim Programı; 04-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Kocaeli The Green Park Resort Kartepe Hotel’de düzenlenmiştir.
Programda; CITES Belgesi düzenlenmesi ile ilgili prosedür ve uygulamalar, Yönetim Otoritesi, Bilimsel Otorite ve Yaptırım Otoritelerinin görevleri, CITES Ek Listelerinde yer alan hayvan ve bitki türleri, türlere ait örneklerin tanımlanması için Uygulamalı eğitim,  vb. konularda İspanyol uzmanlar tarafından ayrıntılı bilgi verilmiştir. Program, çeşitli eğitim materyalleri kullanılarak uygulama kısmı ile desteklenmiştir. Eğitim materyali olarak, fildişi, mercan, timsah ve yılan derisinden elde edilen ürünler gibi çeşitli malzemeler kullanılmış ve tür tanımlamayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Böylece özellikle Gümrük noktalarındaki kontrollerde türlerin ayrımı açısından verimlilik arttırılarak, kaçakçılığın önlenmesine de katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca CITES izin belgelerinin düzenlenmesiyle ilgili AB uygulamaları anlatılarak, bu konuda çalışan Yönetim ve Yaptırım Mercii katılımcılarıyla deneyimler paylaşılmıştır. Toplantıya Bakanlığımız 1.,2., ve 3. Bölge Müdürlüklerinden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı)’dan katılım sağlamıştır.