CITES Ek Listelerinde yer alan hayvan ve bitki türleri...

Ekim 02, 2013

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 22 Aralık 1996 yılında ülkemizde yürürlüğe girmiştir. 
Sözleşmenin amacı, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kullanımını temin etmek için, Sözleşme ekinde yer alan türlerin uluslararası ticaretinin belirli esaslar çerçevesinde yapılmasını sağlamaktır.
Bilindiği gibi, Avrupa Birliği (AB) Müktesebatına uyum sürecinde IPA Programının 1. Bileşeni kapsamında Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan “Türkiye’de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” konulu Twinning (Eşleştirme) Projesi kapsamında; CITES uygulamaları konusunda Üçüncü Eğitim Programı; 01-05 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya’da Porto Bello Hotel'de düzenlenmiştir.
Programda; CITES Belgesi düzenlenmesi ile ilgili prosedür ve uygulamalar, Yönetim Otoritesi, Bilimsel Otorite ve Yaptırım Otoritelerinin görevleri, CITES Ek Listelerinde yer alan hayvan ve bitki türleri, türlere ait örneklerin tanımlanması için Uygulamalı eğitim,  vb. konularda İspanyol uzmanlar tarafından ayrıntılı bilgi verilmiştir. Program, çeşitli eğitim materyalleri kullanılarak uygulama kısmı ile desteklenmiştir. Eğitim materyali olarak, fildişi, mercan, timsah ve yılan derisinden elde edilen ürünler gibi çeşitli malzemeler kullanılmış ve tür tanımlamayla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Böylece özellikle Gümrük noktalarındaki kontrollerde türlerin ayrımı açısından verimlilik arttırılarak, kaçakçılığın önlenmesine de katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca CITES izin belgelerinin düzenlenmesiyle ilgili AB uygulamaları anlatılarak, bu konuda çalışan Yönetim ve Yaptırım Mercii katılımcılarıyla deneyimler paylaşılmıştır. Toplantıya Bakanlığımız 6.,7., ve 15. Bölge Müdürlüklerinden, Orman Genel Müdürlüğü’nden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı)’dan katılım sağlanmıştır.