Fransa’daki Gümrük ve Yönetim Otoritelerindeki CITES uygulamaları..

Ekim 02, 2013

18-24 Kasım 2012 tarihleri arasında "Türkiye'de CITES Uygulamalarında Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Fransa'daki Gümrük ve Yönetim Otoritelerindeki CITES uygulamalarının yerinde görülerek deneyimlerin paylaşılması, Ülkemizdeki uygulamalarla karşılaştırmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için Ülkemizin CITES Yönetim ve Yaptırım Otoritesinde çalışan CITES uygulayıcılarından oluşan bir heyet tarafından Fransa’nın Toulouse kentine bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyarette; ticarete tabi türlerin AB Ülkelerindeki gümrük uygulamalarının ve prosedürlerinin yerinde görülmesi, CITES belgelerinin düzenlenmesine dair iş ve işlemlere yönelik Yönetim Otoritelerinde yerinde inceleme yapılması, bitki ve hayvan türlerinin ticari işlemlerinin (ithalat, ihracat, yeniden ihracat...v.s) ve CITES Prosedürünün karşılaştırma yapılabilmesi için gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Bu kapsamda; Toulouse Blagnac Uluslararası Havaalanında bulunan gümrük noktası, Toulouse Doğal Tarih Müzesi, Pierre Fabre Botanik Bahçesi, Primatların ticaretini yapan BIOPRIM şirketi, African Safari adlı Hayvanat Bahçesi ve Sürüngenlerin ticaretini yapan Savannah şirketi ziyaret edilmiştir.
Bahse konu çalışma ziyaretine CITES Yönetim Otoritesi olan Bakanlığımızı temsilen; Heyet Başkanı olarak Doğa Koruma Dairesi Başkanı Yusuf CERAN, Şube Müdürü Fehmi ŞAHİN, Şube Müdürü Gökhan SEYHAN, Şube Müdürü Adem AĞIR, Veteriner Hekim Dr. Serap YILMAZ, Biyolog Ayşe DEMİRCAN ve CITES Yaptırım Otoritesi olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri katılım sağlamışlardır.